Als honden-ouder weet je dit al lang: honden geven ongelooflijk veel liefde. En honden vinden het heerlijk om liefde van ons te ontvangen. Maar honden hebben niet alleen veel liefde voor mensen, maar eigenlijk (ook) voor alle andere diersoorten.

Als een hond met een geit opgroeit, houden ze van geiten

Als je honden met geiten laat opgroeien, zal een hond van geiten houden. Als je een hond met pinguins op laat groeien, zal een hond van van pinguins houden. en als je honden met mensen laat opgroeien…. je snapt het wel.

Unieke liefheb-karakter

Deze eigenschap om andere diersoorten (zoals mensen) lief te hebben is uniek en verklaart ook waarom het aantal honden – als één van de weinige diersoorten – toe- in plaats van afneemt. Een ongekend evolutionair succes. 

Honden en mensen

Zo lang puppies voordat zij 14 weken oud zijn, gedurende 1 week, meer dan 90 minuten per dag doorbrengen met een mens, zullen zij zich op hun gemak voelen met mensen. Zonder dit contact met mensen, zouden honden net zo wantrouwend tegen mensen zijn als andere diersoorten, wijst onderzoek uit.

Het brein van de hond

Een hond voelt zich heerlijk in de buurt van mensen. Het deel van de brein dat oplicht bij honden als ze de stem van ‘hun’ mens horen, is hetzelfde als het deel van de hersenen van mensen dat oplicht als zij aan iets of iemand denken waar ze van houden. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd gebaseerd op het deel van de hersenen van honden dat oplicht, waaruit blijkt dat honden net zo veel houden van eten/snacks als van de lof van hun honden-ouder.

Honden hebben liefdesgenen

De liefde die honden voor mensen en andere diersoorten voelen, zit letterlijk in hun genen. Er is zelfs onderzoek dat 2 genen die uniek zijn in honden hiervoor verantwoordelijk zijn (voor de kenners: de genen GTF21 en GTF21RD1). Deze twee genen worden wel in verband met gebracht bij het ‘William Beurens-syndroom’ in mensen. Dit is een rare genetisch wanorde die (onder andere) extreme vriendelijkheid zonder oordeel ten gevolg heeft. Mensen die dit syndroom hebben, treden iedereen met ongelooflijk veel vriendelijkheid tegemoet. Zowel bekenden als vreemden.

Honden willen emotioneel verbinden

Honden hebben een abnormaal grote bereidheid om sterke emotionele verbintenissen aan te gaan met eigenlijk iedereen die ze tegenkomen. Ook met totale vreemden. En dat komt waarschijnlijk door de twee genen, die honden meer hebben ten opzichte van hun voorouders, wolven. Er is alleen veel meer onderzoek nodig, omdat deze ontdekking volgde uit een onderzoek met een kleine groep honden èn wolven. Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig met een veel grotere groep.

En hun voorouder de wolf?

Honden stammen af van de wolf. Ongeveer 15.000 jaar geleden hechtten een bepaalde soort wolven zich aan mensen. Waarschijnlijk omdat de mens goede voedselresten had. Dat is althans de meest plausibele theorie. De vraag waarom de wolf zich precies hechtte aan de mens is verloren aan de geschiedenis. Ongeveer 8000 jaar geleden – toen mensen in nederzettingen gingen wonen en agrariërs werden – begonnen ze waarschijnlijk honden te fokken voor hun vriendelijkheid en gezelschap. Hierdoor zijn waarschijnlijk de genetische verschillen tussen honden en wolven ontstaan. Maar zeker is dit niet. Gelukkig wordt hier nog steeds (en steeds meer) onderzoek naar gedaan.

Wordt vervolgd dus!

Dit is een samenvatting van een artikel uit de New York Times van 22 november 2019, door James Gorman: interview met Clive Wynne, pscholoog verbonden aan de Arizona State University, gespecialiseerd in honden gedrag

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief